Zwroty

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy i zwrócić kupiony Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy przesyłki (tj. od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta – inna niż przewoźnik – weszła w posiadanie Towaru).Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Klient będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej (pismo przesłane na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ambasadaprezentow.pl).  Klient ma możliwość skorzystania z Formularza odstąpienia od umowy (nie jest to obowiązkowe – oświadczenie o odstąpieniu od umowy można sformułować samodzielnie).
3. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Klient ma obowiązek zwrócić TowarSprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Zwracany Towar należy odesłać przesyłką na adres: Sprzedawcy, tj. Izo-Tom Tomasz Hoffmann,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a.
9. Klient ponosi koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy, w tym koszty należytego zabezpieczenia Towaru przy przesyłce.
10. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Towaru).
11. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  oświadczeniaKlienta o odstąpieniu od umowy.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba żeKlient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. zm.).

kontakt

 

HOFFIE
Ul. Zwierzyniecka 80a
43-100 Tychy
tel.: +48 693 558 499
e-mail: sales@hoffie.pl

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 12 + 8 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Inpost Przelewy24