Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez serwis ambasadaprezentow.pl jest Tomasz Hoffmann, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Izo-Tom Tomasz Hoffmann ,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a,
2. Udostępnione przez Klienta Sklepu Internetowego dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień, w celu utworzenia konta w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu, rozpatrywania reklamacji i zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia od umowy a nadto w celu przekazywania informacji marketingowych, w tym przesyłania klientowi drogą elektroniczną informacji handlowych, po wyrażeniu przez Klienta zgody na ich otrzymywanie.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 2014 r., poz. 1182, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U z 2013 r., poz. 1422. Wszelkie dane zgromadzone są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane udostępniane bez zgody Klientów żadnym innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.
5.  Dane jakie zbierane są podczas dokonywania transakcji zakupu to imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
6.  Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. 
7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili, korzystając w tym celu z odpowiednich zakładek na stronie internetowej Sklepu lub kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.
9.  Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
10. Informacje o niektórych zrachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej w formie logów serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Dane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane w logach serwera są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

kontakt

 

HOFFIE
Ul. Zwierzyniecka 80a
43-100 Tychy
tel.: +48 693 558 499
e-mail: sales@hoffie.pl

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 14 - 5 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Inpost Przelewy24